18 listopada 2022

Warszawska Olimpiada Młodzieży
w Karate Tradycyjnym

MIEJSCE:                       

Szkoła Podstawowa nr 204

04-855 Warszawa, ul. Bajkowa 17/21

 

DATA I GODZINA:     27.11.2022 r.  (niedziela)       

 gr. A, B, C, D - początek godz. 10.00

 gr. E, F      - początek godz. 14.00 

         

 

ORGANIZATOR:        Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego,

Mazowiecka Akademia Karate,

Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego,

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

       

                  

REGULAMIN

 

Kategorie wiekowe:

 

A – 2015 i młodsi - Dzieci

B – 2014 - 2013 – Dzieci

C – 2012 – 2011 - Dzieci

D – 2010 - 2009  - Młodzik

E – 2008- 2007 – Junior Młodszy

F – 2006 - 2005 – Junior

 

We wszystkich grupach jest podział na dziewczęta i chłopców

Grupy:  A – B   podział na stopnie: I gr – do 7 kyu, II gr – od 6 kyu

Grupy:  C -D  podział na stopnie I gr. – do 7 kyu, II gr. – 6-4 kyu, III gr. – 3-1 kyu

Grupy:  E i F -  podział na stopnie I gr. - do 4 kyu, II gr. - od 3 kyu

 

Konkurencje:

 

Grupy A B C D:
Kata indywidualne: gr. I – heian 1-2, gr. II – heian 1-5 ( system  chorągiewkowy ), gr. III – heian 1-5, bassai dai, jion, kanku dai, enpi.( eliminacje chorągiewki finał 4 zawodników system punktowy)

 

Kata drużynowe: gr. A i B  - razem, gr. C i D razem

Drużyny  jednolite ( tylko dziewczęta i tylko chłopcy ) bez podziału na stopnie, jedno kata -
w finale z interpretacją. Zawodnicy tworzący drużynę muszą mieścić się w danych grupach wiekowych .

 

Enbu - M/M, K/M – bez kar za czas,   gr. A i B  - razem, gr. C i D razem

 

Grupa E: Kata indywidualne:            

                gr. I - heian 1 – 5, system chorągiewkowy

                gr. II - z listy ITKF, system punktowy

 

                 Kumite indywidualne:     

                   gr. I - dopasowane do stopnia wg wymagań egzaminacyjnych

                   gr. II Dziewczęta – Ko-go kumite, finały ( 4) – jiyu kumite

                   Chłopcy – elim. Ko-go kumite, finały ( 4 ) – Jiyu kumite

               

                 Fuko-go (tylko gr II)           

                    Dziewczęta – kitei +  jiyu kumite

                    Chłopcy – kitei + jiyu kumite

      

 

Grupa F: Kata indywidualne:            

                gr. I – heian 1 – 5  system chorągiewkowy.

                gr. II z listy ITKF, system punktowy

                

 

               Kumite indywidualne:         

               gr. I - dopasowane do stopnia wg wymagań egzaminacyjnych                           

               gr. II Dziewczęta –  jiyu kumite Chłopcy – Jiyu kumite

 

               Fuku-go (tylko gr II):         

               Dziewczęta – kitei +  jiyu kumite

               Chłopcy – kitei + Jiyu kumite

                  

 

Warunki startu dla zawodników:

 

  1. aktualne badania lekarskie
  2. odpowiedni wiek wg podanych roczników
  3. ubezpieczenie NNW
  4. pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach
  5. obowiązkowe ochraniacze na zęby i krocze u chłopców oraz na zęby i piersi
    u dziewcząt w  grupach E i F  w kumite i fukugo
  6. zgoda na nieodpłatne udostępnienie wizerunku do celów sprawozdawczych
  7. posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT

 

NIE POBIERAMY OPŁATY STARTOWEJ !!!!

 

 

 

WARUNKI STARTU DLA KLUBU

 

- posiadanie aktualnej licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym.

- Wystawienie co najmniej dwóch sędziów do sędziowania zawodów

(Imię i nazwisko sędziego/ów proszę wpisać na karcie zgłoszeń ).

 

 

Zgłoszenia należy dokonać do 24.11.2022 r. na adres karatewesola@wp.pl

na załączonej karcie zgłoszeń. 

 

Zgłoszeń dokonują wyłącznie Kluby. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

 

Zgłoszenia po terminie oraz zgłoszenia w innej formie niż na karcie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

 

Wszelkie zmiany w zgłoszeniu dokonywane po terminie lub w dniu zawodów skutkują dokonaniem opłaty 100 zł !!!!!

 

 

Dodatkowe informacje: Roman Urban 502 683 996

 

 

 

Warszawskia Akademia Karate Tradycyjnego

ul. Żegańska 1 a

04-713 Warszawa

+ 48 507 140 593

wakt.sekretariat@gmail.com

wakt@wp.pl