Z wielką radością informujemy, że w sobotę, 6 stycznia 2024 roku, podczas Gali Polskiego Związku Karate Tradycyjnego w Polskim Komitecie Olimpijskim, nasz ceniony Sensei Szczepan Thomas został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem za całokształt pracy i promocję rozwoju Karate Tradycyjnego w Regionie Mazowieckim w 2023 roku.

To wyjątkowe wyróżnienie jest nie tylko osobistym osiągnięciem Sensei Szczepana, ale także uznaniem dla całej społeczności Warszawskiej Akademii Karate Tradycyjnego – dla wszystkich naszych klubowiczów, sympatyków oraz osób wspierających naszą pasję i misję.

Sensei Szczepan, znany ze swojego zaangażowania i profesjonalizmu, podkreśla, że ten zaszczyt jest dedykowany wszystkim zawodnikom, instruktorom, coachom, i sędziom WAKT. Ich wspólna praca, zaangażowanie i pasja przyczyniły się do osiągnięcia niezwykłych sukcesów w minionym roku.

Jako klub, jesteśmy niezmiernie dumni z Sensei Szczepana. Jego nieustająca praca, dążenie do doskonałości i poświęcenie dla Karate Tradycyjnego stanowią inspirację dla nas wszystkich. Wspólnie chcemy kontynuować naszą misję promowania Karate Tradycyjnego, kładąc nacisk na rozwój osobisty, dyscyplinę i szacunek. To wyróżnienie jest potwierdzeniem naszych wspólnych wartości i ciężkiej pracy.

To wyróżnienie jest dowodem na to, że nasze wspólne wysiłki i dążenie do doskonałości są cenione i rozpoznawane. To także zachęta do dalszego rozwoju i promocji Karate Tradycyjnego, zarówno w naszym regionie, jak i poza nim.

Gratulujemy Sensei Szczepanowi Thomasowi tego znaczącego osiągnięcia i z niecierpliwością oczekujemy na dalsze sukcesy.