Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego przeprowadza egzaminy na stopnie uczniowskie kyu kilka razy w roku (od 2 do 4 razy).

Najbliższe terminy egzaminów to:

 • 20 czerwca 2024 r.
 • grudzień 2024 r.

Kryteria dopuszczenia do egzaminu uczniowskiego:

 • Regularna obecność na zajęciach oraz rzetelne podejście do nauki karate.
 • Opanowanie wszystkich wiadomości i umiejętności wymaganych na dany stopień uczniowski.
 • Wystartowanie w co najmniej trzech zawodach karate, rekomendowanych przez nasz klub, od momentu zdania egzaminu na poprzedni pas. Nie wymagamy jednak zdobycia punktowanego miejsca w zawodach.
  Zamiast jednego ze startów może zostać zaliczony udział w niektórych seminariach szkoleniowych (np. Gasshuku lub kursy mistrzowskie).
 • Czynny udział w życiu WAKT (ćwiczący dorośli lub/i rodzice ćwiczących dzieci).
 • Rekomendacja instruktora prowadzącego. W razie jakichkolwiek wątpliwości decydujący głos ma prezes Klubu i egzaminator – Sensei Szczepan.
 • Niezaleganie z płatnością składek członkowskich, opłat licencyjnych i NNW.
 • Dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do amatorskiego trenowania karate tradycyjnego (zaświadczenie jest ważne 12 miesięcy).
 • Zgłoszenie przez formularz online – przez TEN LINK (klik!).
 • Wpłata opłaty egzaminacyjnej w terminie (tu znajdziesz link do płatności).

 

DOPIERO PO ZDANIU EGZAMINU NA BIAŁY PAS (stopień uczniowski 9 kyu) można trenować w karatedze (karategi są do nabycia u nas w klubie). Przedtem przychodzimy na zajęcia w koszulce (najlepiej naszej klubowej).

W przypadku niezaliczenia egzaminu można odpłatnie podchodzić do egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie egzaminacyjnym albo w terminie indywidualnie uzgodnionym z egzaminatorem.

Stopień Oznaczenie pasa Wymagany okres treningu od zdania egzaminu na poprzedni stopień - co najmniej: Kryteria Wiek
Ku-Kyu
(9. Kyu)
Biały Różnie: do momentu zdania egzaminu na biały pas Kliknij tu, aby pobrać wymagania egzaminacyjne na 9 kyu (biały pas)! b.o.
Hachi-Kyu
(8. Kyu)
Żółty 3 mies. Kliknij tu, aby pobrać wymagania egzaminacyjne na 8 kyu (żółty pas)! b.o.
Shichi-Kyu
(7. Kyu)
Pomarańczowy 3 mies. Kliknij tu, aby pobrać wymagania egzaminacyjne na 7 kyu (pomarańczowy pas)! b.o.
Roku-Kyu
(6. Kyu)
Zielony 3 mies. Spełnienie kryteriów egzaminacyjnych b.o.
Go-Kyu
(5. Kyu)
Niebieski I 3 mies. Spełnienie kryteriów egzaminacyjnych b.o.
on-Kyu
(4. Kyu)
Niebieski II 3 mies. Spełnienie kryteriów egzaminacyjnych b.o.
San-Kyu
(3. Kyu)
Brązowy I 3 mies. Spełnienie kryteriów egzaminacyjnych b.o.
Ni-Kyu
(2. Kyu)
Brązowy II 3 mies. Spełnienie kryteriów egzaminacyjnych b.o.
Ichi-Kyu
(1. Kyu)
Brązowy III 4 mies. Spełnienie kryteriów egzaminacyjnych 15 lat
Sho-Dan
(1. Dan)
Czarny rok Rozwój kime oraz realności technik. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. 17 lat
Ni-Dan
(2. Dan)
Czarny 2 lata Umiejętność indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. 17 lat
San-Dan
(3. Dan)
Czarny 3 lata Umiejętność indywidualnego wzmacniania preferowanych technik i akcji. Udział w zawodach z kalendarza PZKT. 21 lat
Yon-Dan
(4. Dan)
Czarny 4 lata Znajomość zasad ruchów ciała i technik oraz umiejętność ich zastosowania w różnych warunkach do tego stopnia, że można kierować przeciwnikiem. Licencjonowany instruktor PZKT. 25 lat
Go-Dan
(5. Dan)
Czarny 4 lata Dalsze pogłębienie zasad ruchów ciała i technik oraz ich rozwój zgodnie z indywidualną psychiką. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF. 30 lat
Roku-Dan
(6. Dan)
Czarny 6 lat Dalszy nieprzerwany rozwój techniczny oraz wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe. Licencjonowany instruktor PZKT i ITKF. 36 lat
Shichi-Dan
(7. Dan)
Czarny 7 lat j.w. 43 lata
Hachi-Dan
(8. Dan)
Czarny 8 lat j.w. 51 lat
Kyu-Dan
(9. Dan)
Czarny 9 lat j.w. 61 lat
Jyu-Dan
(10. Dan)
Czarny n/d Jest to stopień oznaczający osiągnięcie ideału na drodze karate, w praktyce przyznawany pośmiertnie. n/d