Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego jest stowarzyszeniem z osobowością prawną. Klub oferuje zajęcia z zakresu Karate Tradycyjnego (styl Shotokan) oraz samoobrony. Szkoli również zawodników, instruktorów i sędziów, przeprowadza egzaminy na stopnie uczniowskie, przygotowuje do egzaminów na stopnie mistrzowskie. Organizuje turnieje i mistrzostwa, obozy letnie i zimowe.

Zajęcia prowadzi Prezes Klubu, Sensei Szczepan Thomas, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, trener i sędzia klasy międzynarodowej, posiadacz stopnia mistrzowskiego 6 DAN, licencjonowany instruktor PZKT, wraz z grupą instruktorów. Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego jest zrzeszona w Polskim Związku Karate Tradycyjnego.

Jesteśmy klubem rodzinnym: w tym samych godzinach, w których ćwiczą dzieci, oferujemy także treningi dla ich rodziców – grupy całkiem początkujących dorosłych od lat 30 do 100. Oczywiście można też zapisać „tylko” dziecko, albo „tylko” siebie, bez dziecka, ale połączenie jednego z drugim daje najlepsze efekty. Rodziny integrują się trenując wspólnie tę elegancką, inteligentną sztukę walki, wspierają się wzajemnie i zdrowo spędzają czas resetując się psychicznie po pracy i przedszkolu/szkole, poprawiając jednocześnie swoją kondycję i sprawność fizyczną.