REGULAMIN

Termin: 02.07.2023 r. (niedziela), godz. 11.00 -17.00

Miejsce: siłownia plenerowa, ul. Mrówcza 193A, 04-697 Warszawa (w razie niepogody w „Dojo Żegańska”)

KATEGORIE WIEKOWE

X – pierwszy krok: ur. w 2015 r. i później

A – ur. w 2016 r. i później

B – ur. w 2015 – 2014

C – ur. w 2013 – 2012

D – ur. w 2011 – 2010

E – ur. w 2009 – 2008

F – ur. w 1988 lub wcześniej

• We wszystkich grupach podział na stopnie, dziewczęta i chłopcy osobno.

• Startujący w grupie X nie mogą startować w innych grupach ani konkurencjach.

• Organizator może łączyć grupy w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

KONKURENCJE

Grupa X (pierwszy krok): eliminacje: kihon w miejscu (Choku zuki, Age uke, Maegeri, Gedan barai x 10), w finale: kihon w przejściach (Oizuki-przód, Age uke-tył, Maegeri-przód, Gedan barai-tył x 5).

Grupy A – F:

Kata indywidualne: Heian dostosowane do stopnia, w grupach od 3 kyu: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai). System chorągiewkowy.

Kata drużynowe: Drużyny mieszane, z podziałem na stopnie, grupa F osobno. W finale może być to samo kata. Bez bunkai. Ocena: systemem chorągiewkowym.

NOWOŚĆ! Rodzinne kata drużynowe – dwie lub trzy osoby z jednej rodziny (co najmniej jeden rodzic i co najmniej jedno dziecko): Dowolne kata. Ocena: systemem chorągiewkowym.

Kumite indywidualne:

9 – 7 kyu: Kihon-Ippon Kumite (3 ataki: Oizuki jodan, oizuki chudan, maegeri). Kontratak na chudan. Sparing

półwolny (na jeden krok). Ocena: systemem chorągiewkowym.

6 – 4 kyu: Jiyu Ippon Kumite (4 ataki: Oizuki jodan, gyakuzuki jodan, gyakuzuki chudan, maegeri chudan).

Sparing półwolny. Dowolny kontratak sen, gono-sen, uke-waza (bez podcięć i wyłapań). Ocena: system

chorągiewkowy.

3 – 1 kyu: Ko-Go Kumite.

HARMONOGRAM

11.00: Początek zawodów

12.00: Uroczyste otwarcie przez Pana Burmistrza Wawra 16.00: Wręczenie Pucharu Burmistrza

Dokładny harmonogram będzie dostępny 26 czerwca, po zamknięciu zgłoszeń.

WARUNKI STARTU DLA KLUBÓW

1. Dokonanie zgłoszenia wg poniższych informacji (zgłoszeń zawodników dokonuje Klub).

2. Zgłoszenie jednego sędziego oraz jednego coacha.

WARUNKI STARTU DLA ZAWODNIKÓW

1. Odpowiedni wiek: wg wymienionych roczników

2. Aktualne badania lekarskie oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania karate plus ubezpieczenie NNW

3. Zgoda opiekuna prawnego na start w zawodach

4. Ochraniacze do startu w kumite w grupach D, E i F (na zęby, biust kobiety/krocze mężczyźni)

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatnego udostępnienia wizerunku na potrzeby realizacji zawodów

6.Nie przewiduje się pobierania opłaty startowej.

NAGRODY

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują puchary i medale. Miejsca 1-2-3 otrzymują medale. Dodatkowo wszystkie dzieci z grup X, A i B otrzymują medale. Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy za udział.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 23.06.2023. (piątek) przez formularz online:

https://forms.gle/weh5E22Y8GTEQYhP8

Turniej odbywa się pod patronatem

Burmistrza Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Z A P R A S Z A M Y ! ! !