MIEJSCE:

Szkoła Podstawowa nr 204

04-855 Warszawa, ul. Bajkowa 17/21

DATA I GODZINA:     27.11.2022 r.  (niedziela)

 gr. A, B, C, D – początek godz. 10.00

 gr. E, F      – początek godz. 14.00 

ORGANIZATOR:        Mazowiecki Związek Karate Tradycyjnego,

Mazowiecka Akademia Karate,

Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego,

Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego

REGULAMIN

Kategorie wiekowe:

A – 2015 i młodsi – Dzieci

B – 2014 – 2013 – Dzieci

C – 2012 – 2011 – Dzieci

D – 2010 – 2009  – Młodzik

E – 2008- 2007 – Junior Młodszy

F – 2006 – 2005 – Junior

We wszystkich grupach jest podział na dziewczęta i chłopców

Grupy:  A – B   podział na stopnie: I gr – do 7 kyu, II gr – od 6 kyu

Grupy:  C -D  podział na stopnie I gr. – do 7 kyu, II gr. – 6-4 kyu, III gr. – 3-1 kyu

Grupy:  E i F –  podział na stopnie I gr. – do 4 kyu, II gr. – od 3 kyu

Konkurencje:

Grupy A B C D:
Kata indywidualne: gr. I – heian 1-2, gr. II – heian 1-5 ( system  chorągiewkowy ), gr. III – heian 1-5, bassai dai, jion, kanku dai, enpi.( eliminacje chorągiewki finał 4 zawodników system punktowy)

Kata drużynowe: gr. A i B  – razem, gr. C i D razem

Drużyny  jednolite ( tylko dziewczęta i tylko chłopcy ) bez podziału na stopnie, jedno kata –
w finale z interpretacją. Zawodnicy tworzący drużynę muszą mieścić się w danych grupach wiekowych .
 

Enbu – M/M, K/M – bez kar za czas,   gr. A i B  – razem, gr. C i D razem

Grupa E: Kata indywidualne:            

                gr. I – heian 1 – 5, system chorągiewkowy

                gr. II – z listy ITKF, system punktowy

                 Kumite indywidualne:     

                   gr. I – dopasowane do stopnia wg wymagań egzaminacyjnych

                   gr. II Dziewczęta – Ko-go kumite, finały ( 4) – jiyu kumite

                   Chłopcy – elim. Ko-go kumite, finały ( 4 ) – Jiyu kumite

                 Fuko-go (tylko gr II)           

                    Dziewczęta – kitei +  jiyu kumite

                    Chłopcy – kitei + jiyu kumite

Grupa F: Kata indywidualne:            

                gr. I – heian 1 – 5  system chorągiewkowy.

                gr. II z listy ITKF, system punktowy

               Kumite indywidualne:         

               gr. I – dopasowane do stopnia wg wymagań egzaminacyjnych                           

               gr. II Dziewczęta –  jiyu kumite Chłopcy – Jiyu kumite

               Fuku-go (tylko gr II):         

               Dziewczęta – kitei +  jiyu kumite

               Chłopcy – kitei + Jiyu kumite

Warunki startu dla zawodników:

  1. aktualne badania lekarskie
  2. odpowiedni wiek wg podanych roczników
  3. ubezpieczenie NNW
  4. pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach
  5. obowiązkowe ochraniacze na zęby i krocze u chłopców oraz na zęby i piersi
    u dziewcząt w  grupach E i F  w kumite i fukugo
  6. zgoda na nieodpłatne udostępnienie wizerunku do celów sprawozdawczych
  7. posiadanie aktualnej licencji członkowskiej PZKT

NIE POBIERAMY OPŁATY STARTOWEJ !!!!

WARUNKI STARTU DLA KLUBU

– posiadanie aktualnej licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym.

– Wystawienie co najmniej dwóch sędziów do sędziowania zawodów

(Imię i nazwisko sędziego/ów proszę wpisać na karcie zgłoszeń ).

Zgłoszenia należy dokonać do 24.11.2022 r. na adres karatewesola@wp.pl

na załączonej karcie zgłoszeń. 

Zgłoszeń dokonują wyłącznie Kluby. Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia po terminie oraz zgłoszenia w innej formie niż na karcie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Wszelkie zmiany w zgłoszeniu dokonywane po terminie lub w dniu zawodów skutkują dokonaniem opłaty 100 zł !!!!!

Dodatkowe informacje: Roman Urban 502 683 996