Ubezpieczenie NNW i licencje klubowe

150,00 

Ubezpieczenie i licencje

Opis

Opłata za ubezpieczenie NNW i licencje klubowe. To jest opłata roczna za jedną osobę, płatna za rok z góry.

Opłatę należy uiścić wraz z pierwszą składką miesięczną.